Voorwaarden

Het plaatsen van een advertentie op Afbouwbanen is gratis en wordt mogelijk gemaakt door TBA. Door gebruik te maken van Afbouwbanen gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

  • Afbouwbanen is gerechtigd om zonder opgave van reden advertenties te weigeren of te verwijderen.
  • TBA is geen partij bij de overeenkomst die naar aanleiding van een advertentie op Afbouwbanen is gesloten.
  • TBA is nimmer aansprakelijk voor geleden schade.   
  • Geschillen naar aanleiding van een advertentie dienen onderling te worden opgelost. 
  • U heeft toestemming gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn voor het plaatsen van advertenties.
NOA
FNV
CNV