Mijn Afbouw 

MijnAfbouw is het internetportal van de afbouwsector. Deze sector bestaat uit stukadoorsbedrijven, vloerenbedrijven, terrazzobedrijven, plafond- en wandbedrijven (inclusief metalstud) en blokkenstellers. Op MijnAfbouw is informatie te vinden over de cao Afbouw, scholingsmogelijkheden, arbeidsomstandigheden, duurzame inzetbaarheid en pensioen.  

MijnAfbouw is bedoeld voor werkgevers, werknemers, zzp-ers en andere ondernemers zonder personeel, gepensioneerden en personen die in de afbouw willen werken. Bedrijven en personen die meer willen weten over afbouwtechniek, kwaliteitswaarborging en geschillenbeslechting kunnen ook terecht op MijnAfbouwMijnAfbouw is een initiatief van NOAFNV en CNV Vakmensen.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.mijnafbouw.nl 

Cao Afbouw

De cao Afbouw 2015-2017 en cao Afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen 2017-2021 zijn door de Minister van SZW algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat de cao's van toepassing zijn op alle werkgevers en werknemers in de afbouw.

Wilt u meer informatie over de cao Afbouw? Klik hier als u een ondernemer bent. Klik hier als u een werknemer bent.

NOA
FNV
CNV